Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

17 September 2015

2.1
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth y Llywydd
2.2
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth:
5
Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth
8
Ariannu yn y Dyfodol: Trafod y dystiolaeth
9
Bil yr Amgylchedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft
10
Bil Drafft Cymru
11
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft