Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

27 February 2020

3.1
Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
3.2
Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
3.3
Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Caerdydd mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
5
Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1 – trafod y dystiolaeth
6
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft
7
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft