Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

20 November 2017

2.1
Rheoli meddyginiaethau: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (30 Hydref 2017)
2.2
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (6 Tachwedd 2017)
2.3
Cyflog Uwch Reolwyr: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (8 Tachwedd 2017)
5
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law