Y Pwyllgor Cyllid

29 September 2022

1
Trafod y flaenraglen waith
2
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Briff technegol: Prif Economegydd
3
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Briff technegol: Cynllun Gwella’r Gyllideb
4
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Briff technegol: Gyllidebu ar Sail Rhyw
5
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Briff technegol: Cyllidebu Gwyrdd
10
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - Craffu cyn y gyllideb: Trafod y dystiolaeth
12
Goblygiadau ariannol Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): Trafod y dystiolaeth