Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

11 June 2018

3.1
Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth oddi wrth Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ynghylch llywodraethiant y DU ar ôl Brexit – 4 Mehefin 2018.
5
Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - trafod y dystiolaeth
6
Monitro trafodaethau'r UE