Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

13 May 2019

2.1
Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru – Caerdydd i Ynys Môn: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (23 Ebrill 2019)
2.2
Caffael Cyhoeddus: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (30 Ebrill 2019)
2.3
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Llythyr gan Chwaraeon Cymru (8 Ebrill 2019)
6
Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: yr hyn a ddysgwyd: Trafod yr adroddiad drafft
8
Rheoli Gwastraff: Adroddiadau Archwilydd Cyffredinol Cymru