Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

03 November 2016

2.1
Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas y Gyfraith - y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
2.2
Ymatebion i'r ymgynghoriad: Dialogue - Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
2.3
Gwybodaeth ychwanegol gan y Gofrestrfa Tir - y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
2.4
Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad (CLA Cymru) - y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
2.5
Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth yr Alban - y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
5
Amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru: Ystyried y dystiolaeth
9
Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Ystyried y dystiolaeth
10
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Ystyried y dystiolaeth