Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

13 May 2019

1
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro
2
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
3
Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit: y goblygiadau i Gymru - sesiwn cyflwyno'r cefndir gydag academyddion
4
Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit: y goblygiadau i Gymru - sesiwn cyflwyno'r cefndir gydag academyddion
5
Papurau i'w nodi
5.1
Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth oddi wrth Oliver Dowden AS at y Cadeirydd ynghylch y Cytundeb ar Gaffael y Llywodraeth - 3 Ebrill 2019
5.2
Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Bruce Crawford ASA at David Lidington AS ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol - 26 Ebrill 2019
5.3
Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan David Lidington AS at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol - 3 Mai 2019
5.4
Papur i’w nodi 4: Gohebiaeth gan y Gweinidog Brexit a’r Cwnsler Cyffredinol at y Cadeirydd ynghylch cyfarfod Cydbwyllgor y Gweinidogion (Trafodaethau Ewropeaidd) - 9 Mai 2019 [Saesneg yn unig]
6
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
7
Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth