Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

11 July 2019

1
Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Trafod yr adroddiad drafft
5.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch adolygiad barnwrol yr Alban ar erthyliad meddygol cynnar yn y cartref
5.2
Llythyr gan Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
5.3
Llythyr gan Gadeirydd y Panel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
7
Gwaith craffu cyffredinol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: Trafod y dystiolaeth
8
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth