Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

16 July 2018

2.1
Siaradwch fy iaith: Goresgyn rhwystrau iaith a chyfathrebu mewn gwasanaethau cyhoeddus: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
2.2
Addasiadau Tai: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (10 Gorffennaf 2018)
2.3
Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (10 Gorffennaf 2018)
2.4
Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif: Gwybodaeth Ychwanegol oddi wrth CLlLC (12 Gorffennaf 2018)
7
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
8
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law