Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

08 June 2020

2.1
Gohebiaeth y Pwyllgor: Diwygio Etholiadol y Senedd – Llythyrau gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (15 Mai 2020)
2.2
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (19 Mai 2020)
2.3
Addasiadau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (28 Mai 2020)
5
Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
6
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol
7
Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft