Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

03 December 2018

2.1
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Comisiwn y Cynulliad (14 Tachwedd 2018)
2.2
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Gwybodaeth ychwanegol gan Gwybodaeth ychwanegol gan (15 Tachwedd 2018)
2.3
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (22 Tachwedd 2018)
2.4
Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (22 Tachwedd 2018)
6
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Adroddiad(au) Archwilydd Cyffredinol Cymru: Blaenraglen waith
8
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod y papur cwmpasu