Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

03 October 2016

1
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
2
Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - cyllid, ymchwil a buddsoddi sy'n gysylltiedig â'r UE
3
Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - cyllid, ymchwil a buddsoddi sy'n gysylltiedig â'r UE
4
Papur(au) i'w nodi:
4.1
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Medi 2016
4.2
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi 2016
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
6
Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth