Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

07 December 2020

3.1
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant (12 Tachwedd 2020)
3.2
Rheoli meddyginiaethau: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (16 Tachwedd 2020)
3.3
Lythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru: Paratoadau ar gyfer diwedd cyfnod pontio Brexit (16 Tachwedd 2020)
3.4
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cod Ymarfer Archwilio (30 Hydref 2020)
3.5
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Darparu prydau ysgol am ddim yn ystod y cyfyngiadau (24 Tachwedd 2020)
3.6
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Offeryn Data Cyllid GIG Cymru (27 Tachwedd 2020)
3.7
Diogelwch Cymunedol yng Nghymru: CGohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (Tachwedd 2020)
5
Craffu ar Gyfrifon 2019-20: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law