Y Pwyllgor Cyllid

16 February 2022

2.1
PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth bellach yn dilyn trafodaethau â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys; a Gweinidogion Cyllid y Llywodraethau Datganoledig - 11 Chwefror 2022
5
Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu): Trafod y dystiolaeth