Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

29 April 2019

2.1
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Mawrth 2019)
2.2
Cyfoeth Naturiol Cymru: Diweddariad gan Lywodraeth Cymru ar weithrediad argymhellion yr adroddiad (Ebrill 2019)
2.3
Rheoli Meddyginiaethau: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (Ebrill 2019)
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
6
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor