Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

21 October 2015

2.1
Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
2.2
Llythyr i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan Eleanor Emberson, Prif Weithredwr, Cyllid yr Alban
2.3
Gwybodaeth ychwanegol gan y Grŵp Diwygio Trethi Incwm Isel (LITRG)
5
Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth
6
Ymchwiliad etifeddiaeth: Dull o ymgymryd â’r gwaith craffu