Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

27 November 2017

2.1
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (14 Tachwedd 2017)
2.2
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Cyngor Celfyddydau Cymru (17 Tachwedd 2017)
2.3
Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru (20 Tachwedd 2017)
2.4
Heriau digideiddio: Gwybodaeth ychwanegol gan Llywodraeth Cymru (17 Tachwedd 2017)
2.5
Penodi Cyfarwyddwyr Cyffredinol i Lywodraeth Cymru: Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (21 Tachwedd 2017)
7
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
8
Blaenraglen Waith Gwanwyn 2018