Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

20 September 2018

4.1
Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Making Music
4.2
Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Gerddorfa Genedlaethol Cymru a Chorws Cenedlaethol Cymru y BBC
4.3
Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Rhagor o wybodaeth gan Ffilm Cymru
4.4
Llythyr at y Cadeirydd gan y Llywydd: Senedd@
6
Ôl-drafodaeth breifat
7
Radio yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft
8
Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Trafod llythyr drafft at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
9
Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Trafod y materion allweddol
10
Taro’r Tant - ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru
11
Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol: Trafod y papur cwmpasu