Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

18 June 2018

2.1
Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru a Gwasanaethau Orthopedig: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (6 Mehefin 2018)
2.2
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (7 Mehefin 2018)
2.3
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (8 Mehefin 2018)
2.4
Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (12 Mehefin 2018)
7
Addasiadau Tai: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law