Y Pwyllgor Busnes

15 November 2022

2
Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol
3
Trefn Busnes
3.1
Busnes yr wythnos hon
3.2
Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf
3.3
Amserlen y Senedd ar gyfer y tair wythos nesaf
3.4
Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer dadl
4
Deddfwriaeth
4.1
Diweddariad ar Femordanda Cydsyniad Deddfwriaethol
5
Busnes y Senedd
6
Diwygio'r Senedd
6.1
Argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd: Cymorth ar gyfer penderfyniad y Pwyllgor Busnes
6.2
Y nifer o ddeiliaid swyddi
6.3
Papur Cefndir: Canlyniadau pe bai Aelod yn newid plaid wleidyddol