Y Cyfarfod Llawn

10 January 2024

Cwestiynau i Weinidog yr Economi
Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cwestiynau Amserol
Datganiadau 90 Eiliad
Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Amser rhoi diwedd ar dlodi plant: sut y gall Cymru wneud yn well
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Canlyniadau PISA
Dadl Plaid Cymru - Tlodi plant a chyrhaeddiad addysgol
Cyfnod Pleidleisio
Dadl Fer

Latest Plenary Meetings