Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

21 November 2016

3.1
SL(5)025 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Offthalmig Cyffredinol a Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2016
3.2
SL(5)026 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2016
3.3
SL(5)027 - Rheoliadau Taliadau Colli Cartref (Symiau Rhagnodedig) (Cymru) 2016
3.4
SL(5)028 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2016
3.5
SL(5)029 - Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Cofrestru Gweithwyr Ieuenctid, Gweithwyr Cymorth Ieuenctid ac Ymarferwyr Dysgu Seiliedig ar Waith) 2016
5
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y Dystiolaeth
6
Ymchwiliad i weithio rhyng-Lywodraeth a rhyng-Seneddol: Trafod trefniadau ar gyfer yr ymchwiliad