Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

06 April 2017

4.1
Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â Gweithwyr Asiantaeth
4.2
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad ag Arian Cymunedau yn Gyntaf
4.3
Gwybodaeth ychwanegol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru
6
Ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3
7
Tlodi yng Nghymru: papur cwmpasu