Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

28 September 2022

4.1
Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ystyriaeth y Pwyllgor o’r Bil Diogelwch Ar-lein: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
4.2
Llythyr gan Ddirprwy Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cofrestru nodau masnach ar gyfer geiriau Cymraeg
4.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ymchwiliad Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi i’r berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol
4.4
Gohebiaeth gan gyhoeddwr The National a Corgi Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch dyfodol y diwydiant newyddion yng Nghymru
4.5
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at Newsquest Media Group ynghylch cau The National Wales
4.6
Llythyr gan Olygydd Rhanbarthol (Cymru) Newsquest at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cau The National Wales
4.7
Gohebiaeth gan Reolwr Gyfarwyddwr y Glamorgan Star at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch cau The National Wales
4.8
Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch strategaeth ddiwylliannol i Gymru
4.9
Llythyr gan Weinidog yr Economi at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch paratoadau ar gyfer Cwpan y Byd
4.10
Gohebiaeth gan Mike Pemberton at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch newyddion BBC Cymru Wales
6
Ôl-drafodaeth breifat
7
Yr heriau sy’n wynebu gweithlu’r diwydiant creadigol: Amlinelliad o'r ymchwiliad