Y Pwyllgor Cyllid

02 February 2022

2.1
PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid - 21 Ionawr 2022
2.2
PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynglŷn â’r Bil Trethi: Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) - 24 Ionawr 2022
2.3
PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Ddefnyddio cyfalaf trafodiadau ariannol - 26 Ionawr 2022
2.4
PTN 4 - Adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol: Gweinyddu cyfraddau treth incwm Cymru 2020-21 - Ionawr 2022
7
Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Trafod y dystiolaeth
8
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft