Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog - y Pedwerydd Cynulliad

13 March 2015

2.1
Rôl Llywodraeth Cymru wrth Ddiogelu a Hyrwyddo’r Iaith Gymraeg
2.2
Y Broses o ran Penodiadau Cyhoeddus Amlwg yng Nghymru, a Chraffu yn Hyn o Beth.
4
Trafod y Dystiolaeth o'r Sesiwn Flaenorol (11:20 - 11:30)