Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

08 January 2018

3
Y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft
5.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch yr ymchwiliad i hawliau dynol yng Nghymru
5.2
Llythyr gan yr Arglwydd Jay o Ewelme, Cadeirydd Dros Dro, Pwyllgor UE Tŷ’r Arglwyddi ynghylch adroddiadau sector
5.3
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch Buddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd
5.4
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd a phorthladdoedd Cymru
5.5
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch gwydnwch a pharodrwydd
5.6
Llythyr gan Hub Cymru Africa ynghylch gwneud cytundebau masnach yn deg a thryloyw