Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

11 January 2024

4
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: trafod y dystiolaeth
5
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: craffu ar gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol
6
Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru: cynnig ffyrdd o weithio ynghylch ymweliadau tramor
7
Honiadau am fwlio yn S4C: briff ar gyfer sesiwn dystiolaeth
9.1
Cyngor Celfyddydau Cymru: Adolygiad Buddsoddi
9.2
Craffu ar waith Llyfrgell Genedlaethol Cymru
9.3
Craffu ar Chwaraeon Cymru
9.4
Craffu ar waith Comisiynydd y Gymraeg
9.5
Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
9.6
Baden-Württemberg: Cyd-ddatganiad Cydweithredu
9.7
Diwylliant a'r berthynas newydd â'r UE
9.8
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25
9.9
Llinell Gwasanaeth Cymraeg y DU gan HSBC
9.10
Llywodraethiant y DU a’r UE
9.11
Model ariannu cylchgronau Cyngor Llyfrau Cymru
9.12
Comisiynydd y Gymraeg: Addysg ôl-orfodol a’r Gymraeg
9.13
Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru
9.14
Dileu swyddi yn Reach
9.15
Wcreineg yng Nghymru
9.16
Cysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth Cymru
9.17
Honiadau am fwlio yn S4C
10
Honiadau am fwlio yn S4C: trafod y dystiolaeth