Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

24 October 2022

2.1
Gohebiaeth rhwng y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol a’r Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).
2.2
Gohebiaeth gan Lesley Griffiths i’r Llywydd ynghylch Bil Prisiau Ynni’r DU
5
Profiad menywod yn y system cyfiawnder troseddol – ystyried y dystiolaeth