Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

09 May 2019

2.1
PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyllidebau atodol 2019-20 - 30 Ebrill 2019
2.2
PTN2 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit - Bil Deddfwriaeth (Cymru) - Ymateb y Llywodraeth i adroddiad y Pwyllgor - 3 Mai 2019
5
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): trafod y dystiolaeth
7
Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth
8
Taliadau cadw yn y diwydiant adeiladu
9
Comisiwn y Cynulliad - Diweddariad ar y Cynllun Ymadael Gwirfoddol a Llacio Cap y Sefydliad

Latest meetings