Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

11 June 2018

2.1
Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (RIFW): Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (21 Mai 2018)
2.2
Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (31 Mai 2018)
2.3
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:
8
Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
9
Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Ystyried materion allweddol

Latest meetings